top of page

ECOO-DOOS Certifikati

je certifikat kakovosti optičnih storitev, ki zagotavlja uporabnikom visoko raven oskrbe in zaščite vida ter boljši dostop do storitev. Certifikat lahko pridobijo očesni optiki, ki se na svojem strokovnem področju nenehno izobražujejo in spremljajo novosti.
Cilji
Certifikata

 

  • Izboljšanje in poenotenje ravni optičnih storitev v Sloveniji

  • Širitev ponudbe optičnih storitev, ki so v EU že uveljavljene

  • Boljša oskrba in zaščita vida

  • Osveščanje uporabnikov o pomembnosti pravilne oskrbe vida

 

Podjetja, ki želijo organizirati nekomercialna predavanja ali seminarje iz optičnih vsebin, naj izpolnijo priložen dokument in ga pošljejo na DOOS najmanj en mesec pred terminom. Komisija DOOS bo opredelila število točk, ki jih udeleženci pridobijo.

 

 

Zakaj ECOO-DOOS certifikati?

 

Certifikat je narejen po programu ECOO (Evropsko združenje optikov in optometristov) in je usklajen s cilji razvoja optike v Sloveniji. ECOO je krovna organizacija teh strok v Evropi, njen član pa je tudi DOOS. Razvojni program ECOO zahteva poenotenje ravni oskrbe vida v EU in le-to priporoča tudi nečlanicam. Certifikat je prvi korak, katerega posledica bo dvig ravni oskrbe vida in lažji ter enostavnejši dostop do optičnih storitev vsem uporabnikom.

 

Tako ECOO kot DOOS bosta zagotavljala verodostojnost certifikata, visoke strokovne kriterije pri podeljevanju certifikatov in kakovost storitev imetnikov certifikata.

 

 

 

Kako do certifikata?

Certifikat je mogoče pridobiti le s stalnim izobraževanjem. Za pridobitev in obnovitev certifikata je potrebno zbrati določeno število kreditnih točk.

Kje pridobim kreditne točke?

Kreditne točke je mogoče zbirati na strokovnih izobraževalnih seminarjih in kongresih v Sloveniji in v tujini. Enodnevni seminar v organizaciji DOOS omogoča pridobitev največ 7 kreditnih točk, za druge oblike izobraževanja, kongrese in strokovne aktivnosti pa je na voljo nekoliko manj kreditnih točk.

 

Kako se vrednotijo predavanja, ki jih ni organiziral DOOS?

S hrvaškim društvom optikov imamo dogovorjeno avtomatično priznavanje točk.

Za vsa ostala predavanja, seminarje in druge strokovne dogodke je potrebno predložiti dokazilo o udeležbi, vsebinah in trajanju. Ena ura predavanja prinese eno točko, največ pa se na tovrstnih predavanjih lahko pridobi tri točke na dan. Za obisk strokovnega sejma se pridobi ena točka.

 

Koliko kreditnih točk moram zbrati za pridobitev?

Očesni optiki morajo za pridobitev certifikata v prvem letu zbrati najmanj 15 kreditnih točk.

 

Obnovitev certifikata

Za obnovitev certifikata je prav tako potrebno zbrati vsako leto 15 kreditnih točk.

 

Kaj, če mi ne uspe zbrati 15 točk?

Točke je mogoče prenesti v naslednje leto ter potem z dodatno osvojenimi manjkajočimi točkami pridobiti certifikat. To pravilo velja le za dve (in samo dve) zaporedni leti.

 

Kdo vodi evidenco imetnikov certifikatov?

Evidenco o stanju kreditnih točk in imetnikov certifikata vodi za vsakega posameznika neodvisna komisija, po ECOO in GOC vzorcu.

 

Podeljevanje certifikatov

Certifikate enkrat letno svečano podeljuje komisija DOOS

 

Preveri svoje točke!
 

 

 

 

V primeru neuspešnega dostopa do podatkov ali drugih napak sporočite le-te na:

sasa.kobilica@gmail.com

Želite organizirati
nekomercialna
predavanja? 
 

Podjetja! Želite organizirati nekomercialna predavanja ali seminarje iz optičnih vsebin, izpolnite priložen dokument in ga pošljejo na DOOS vsaj mesec pred terminom. Komisija DOOS bo opredelila število točk, ki jih udeleženci pridobijo!

​​

naloži si obrazec ...

Pretekla predavanja

 

Na spodnjih povezavah so predavanja, ki smo jih skozi vsa leta obdelali:

 

High altitude hypoxia and visual attention

 

ACQUIRED DISEASES AFFECTING THE MACULA LUTEA

 

DIPLOPIA - DOUBLE VISION PDF

 

KKupdate

 

Nenadno poslabšanje in izguba vida

 

Nove možnosti kontaktnih leč

 

Photographic Documentation of Slitlamp Findings 1.2.

 

Prehrana in oko

 

Suho oko

 

Switch From Soft CL to RGP2

 

Zakaj se refrakcijske vrednosti očesa spreminjajo

 

 

 

 

 

bottom of page